Avtalevilkår

Seksjoner

 1. Medlemskap
 2. Adgang
 3. Administrasjon av medlemskapet
 4. Betaling
 5. Sikkerhet og trivselsregler
 6. Antidoping
 7. Personvern
 8. Feel24's rettigheter

Medlemskap

 1. Feel24s produkt er valgfrihet på medlemskap med eller uten bindingstid. "Free" medlemskap er uten, og alle andre medlemskap er med 12 mnd. Avtaleperiode. Ved kampanjer vil 12 mnd bindingstid starte etter endt kampanjeperiode som var oppgitt ved innmeldingstidspunkt.
 2. Med mindre annet er spesifisert ved innmelding, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for innmeldingsavgift og treningsavgift for første periode. Betaling av treningsavgift ved innmelding gjelder fra innmeldingstidspunkt og ut resterende dager i inneværende måned, og i tillegg hele påfølgende måned, uansett når i måneden du melder deg inn.
 3. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket gjennom avtalegiro den 20. hver måned, og gjelder for neste måned. Innmeldingsavgiften er kr 199,- og veiledende treningsavgift per måned er avhengig av inngått medlemskap. Dette spesifiseres ved innmelding, og i e-post som bekrefter innmeldingen.
 4. Inngått treningsavgift forutsetter avtalegiro. Dersom avtalegiro ikke opprettes under innmelding, eller før den første i hver måned, påløper det et fakturagebyr for manglende avtalegiro på 16,- mnd. som dekker utsending og oppfølging av faktura.
 5. Feel24 har 15-års aldersgrense (det året du fyller 15 år), og vi kan kreve fremvisning av legitimasjon om vi er i tvil om alderen. Er du mellom 14 og 15 år kan du trene sammen med en foresatt, hvor begge har hvert sitt medlemskap. Oppdager vi at du er under 15 år, og trener uten foresatt tilstede, eller at medlemskap er opprettet uten samtykke fra foresatt, vil dette føre til umiddelbar utestengelse fra senteret. Eventuell innbetalt treningsavgift vil ikke bli tilbakebetalt.
 6. For deg, ditt barn, og andres sikkerhet på senteret - er det ikke tillat å ha med barn på trening.* Alle som skal trene eller oppholde seg på våre sentere, skal ha et gyldig medlemskap.
  * Unntaket er når barnet oppholder seg i bilstol, og er under kontinuerlig oppsyn av foresatte under treningen. Barnevogn er ikke tillatt inne på senteret.All risiko er på foresatte sitt ansvar, og vi anbefaler å tilpasse seg trening på dagtid (05.00 - 16.00) når det er færrest folk på trening.
 7. Drop-in-timer kan kjøpes på nettsiden til en engangssum på 199 kr, og gir tilgang til senteret en gang innenfor samme dag som timen er kjøpt, med kode mottatt på SMS. Drop-in timer krever ikke innmeldingsgebyr, avtalegiro, eller skriftlig oppsigelse (vil avsluttes av seg selv etter bruk). Det er ikke angrerett ved kjøp av Drop-in-timer.
 8. Alle medlemskap på Feel24 har et årlig administrasjonsgebyr på 199,- i året. Så lenge du har et aktivt medlemskap på Feel24 har dette forfall hvert år i mars, uavhengig av når du ble medlem eller hvor lenge du har vært eller skal være medlem. Trekket går automatisk via din avtalegiro, eller per faktura for deg uten avtalegiro - og kun 1 gang per år.

Adgang

 1. Som medlem på Feel24 får du tilgang til senteret gjennom vår Feel24-app. Denne lastes ned i Appstore eller Google Play etter innmelding og gir adgang umiddelbart. Dersom du ikke ønsker å benytte app kan du få medlemskort hos oss.
 2. Du må alltid ha med telefon med app, eller ditt personlige adgangskort på trening. Det er dette som gir deg adgang til senteret, og som legitimerer deg. Den midlertidige koden fungerer i 14 dager etter innmelding. Innen den tid må du ha ordnet tilgang via app eller hentet deg et medlemskort på senteret.
 3. Som medlem på Feel24 kan du trene på alle eksisterende og nye Feel24 sentre i Norge. App eller medlemskortet fungerer på alle avdelinger.
 4. Medlemskapet hos Feel24 er personlig og skal ikke overlates/lånes til andre. Hvis to personer passerer på samme adgang, blir videokameraet ved inngangspartiet aktivert og vaktsentralen varslet. Det blir tatt regelmessige medlemskontroller på senteret. Personer som har trent uten medlemskap, og medlemmer som har lånt vekk, eller sluppet inn «ikke-medlemmer» blir gebyrlagt med kr 1900. Er du foresatt for et medlem under 18 år står du økonomisk ansvarlig for medlemskapet, også ved brudd og overtredelser på signerte avtalevilkår.
 5. Prøvetimer skal bestilles på Feel24 sin hjemmeside før gjennomføring. Alle besøk på senteret som ikke er avklart skriftlig, eller med navngitte ansatte i forkant, vurderes som "sniktrening" og gebyrlegges med 1900,- til den som sniktrener, og den som har sluppet inn vedkommende.
 6. Dersom du velger å benytte deg av medlemskort fremfor app: mister du ditt personlige adgangskort, må du raskest mulig hente deg ut nytt kort i bemanningstiden og få dette aktivert. Det gamle kortet blir automatisk sperret når nytt kort aktiveres. Nytt medlemskort koster 99,- og hentes på senteret i bemanningstiden når døra er åpen. 99,- legges da til neste mnd. faktura.
 7. Ved manglende betaling vil din adgang bli sperret inntil skyldig treningsavgift er betalt. Sperring av medlemskap fritar ikke medlemmet fra å betale treningsavgift. Ved brudd på bindingstid grunnet manglende betaling vil medlem bli pliktig til å betale bruddgebyr tilsvarende treningsavgift for gjenværende avtaleperiode.

Administrasjon av medlemskapet

 1. Som medlem på Feel24, administrer du selv ditt eget medlemskap gjennom vår app eller på «Min side» på nettsiden www.feel24.no. Dette betyr at du selv må logge deg inn på min side eller gå inn i appen dersom du ønsker å endre personopplysninger, mobil nr., epost adresse osv. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til ditt primærsenter.
 2. Vi sender ut viktig informasjon, nyheter og kontakter deg gjennom den mailadresse og telefonnummer som du har registrert hos oss, og det er derfor viktig at du til enhver tid oppdaterer dette. Du står selv ansvarlig for at opplysningene til enhver tid er oppdatert, og Feel24 fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert. Feel24 benytter mail som primær kontaktkilde ut til våre medlemmer.
 3. Oppsigelse kan kun skje skriftlig per epost til ditt senter. Epostadressen finner du under «våre sentre» på www.feel24.no. Dette for at begge parter skal ha en kvittering på oppsigelse å kunne vise til i etterkant. Medlemskapet løper på månedlig basis til medlemskapet sies opp skriftlig. Har du medlemskap med bindingstid er minimum kontraktsperiode 12 mnd. etter endt bindingstid fortsetter medlemskapet videre månedlig med standard oppsigelse i henhold til punkt "19".
 4. Ved oppsigelse av medlemskapet på Feel24 gjelder dette fra den 1. i neste månedsskifte, og det er 2 måneder betalende oppsigelsestid utover inneværende måned*. Faktura går med forfall den 20. de to påfølgende måneder etter levert oppsigelse. Medlemskap med bindingstid vil tidligst bli avsluttet etter fullført avtaleperiode på 12 mnd.
  * Unntaket er ved kjøp kontrakter med begrenset tilgangsperiode ved kjøp, hvor kontrakten stopper av seg selv ved endt periode.
 5. Medlemskap med kampanjeperiode har lik oppsigelsestid som ordinært medlemskap, og oppsigelsestid starter etter endt kampanjeperiode. Kampanjeperiode og forfall for neste faktura vil være oppgitt ved innmelding.
 6. Ved oppretting av medlemskap for medlemmer under 18 år uten godkjent samtykke fra foresatt, eller ved misbruk av identitet ved innmelding, vil Feel24 avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning. Allerede betalt treningsavgift vil ikke bli refundert.
 7. Du har mulighet til å fryse medlemskapet opp til 2 mnd. i året. Frys må være oppgitt i hele måneder, og faktureres med et frysegebyr på kr 49,- pr måned framfor avtalt treningsavgift som normalt. Frys i bindingstiden forlenger avtaleperiode med tilsvarende fryseperiode. Frys kan ikke kombineres med oppsigelsesmåneden. Frysegebyr trekkes på samme avtalegiro som normalt, og avtalegiro må derfor ikke stoppes i frysperioden.
 8. Medlemmet har rett til å benytte seg av angreretten jf. angrerettsloven §26. Denne gjelder ved inngåelse av medlemskap som er inngått utenfor et Feel24-senter. Dersom medlemmet starter treningen innen 14 dager etter inngåelse av kontrakt (angrefristens utløp), vil medlemmet være forpliktet til å betale for verdien av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er levert.
 9. Særskilte forhold angående oppsigelse i bindingstiden; ved særskilte årsaker som tilsier at det er urimelig å fullføre inngått avtaleperiode, herunder oppsigelse eller frys av medlemskap, kan det avtales oppsigelse før bindingstid er over. Det kreves i slike tilfeller dokumentasjon på årsak til at trening hos Feel24 ikke lenger er mulig å gjennomføre. Dokumentasjon kan ikke tilbakedateres.

Betaling

 1. Medlemskap på Feel24 forutsetter betaling med avtalegiro for at vi skal kunne levere avtalt treningsavgift oppgitt ved innmelding. Avtalegiro oppretter du under innmeldingen. Oppretting av avtalegiro krever norsk bankkonto og BankID. Om dette ikke blir gjort ved innmelding kan du gjøre det via www.feel24.no og «avtalegiro», eller via vår app «Feel24». Dersom ikke avtalegiro opprettes tilkommer det et fakturagebyr for manglende avtalegiro på 16,- for hver måned avtalegiro mangler.
 2. Som medlem på Feel24 aksepterer du at avtalegiroen din belastes med den avtalte treningsavgiften 1 gang hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetaling av avdrag skal skje til den avtalte tid. Dersom avtalegiro ikke opprettes ved innmelding, legges det på et fakturagebyr for manglende avtalegiro på kr 16,- per mnd. for utsending og oppfølging av faktureringen.
 3. Avtalegiro på medlemskap for personer under 18 år skal være tilknyttet medlemskap til foresattprofil som ble opprettet under innmelding. Dette vil si at avtalegiro ikke skal opprettes med telefonnummer til medlemmet under 18 år, men med telefonnummer knyttet til foresatt sin profil. Har allerede foresatt aktivt medlemskap trengs ikke avtalegiro opprettes på nytt, men vil trekkes automatisk. Sjekk at trekkgrense på avtalegiro da ikke er mindre enn treningsavgift x 2.
 4. Feel24 sender ut gebyrfri betalingspåminnelse via SMS åtte dager over forfall om faktura ikke er betalt. Om faktura ikke gjøres opp innen 14 dager over forfall, går den videre til inkassoselskap som sender ut purring/inkassovarsel, for så videre til inkasso i neste runde. Ved utsending av inkassovarsel plikter medlem å betale påløpte gebyrer og renter.

Sikkerhet og trivselsregler

 1. Som medlem på Feel24 plikter du deg til å gjøre deg kjent med de sikkerhetstiltak som er satt for senteret du trener på. Les igjennom våre trivselsregler, og gjør deg kjent med rømningsveier, rømningsplan, nødnummer, brannslukkingsapparat, medisinskrin, og hjertestarter. Sentrene har også alarmknapp til vaktselskap og hjertestarter som henger godt synlig i nærheten av medisinskrin.
 2. Feel24 har delvis bemannede treningssentre og har derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.
 3. Trening hos Feel24 skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Når du forlater senteret skal skap tømmes og sko tas med hjem. Feel24 fraskriver seg alt ansvar for ting som blir etterlatt på senteret når du har dratt.
 4. Som medlem på Feel24 forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige lokalt på hvert senter. Dette for at alle skal bidra til et trygt og trivelig treningsmiljø på senteret. Brudd på trivselsregler medfører normalt en advarsel, før eventuelt oppsigelse ved gjentagelse. Oppsigelse kan skje ved første advarsel dersom overtredelsen ikke er akseptabel.
 5. Som en viktig trivselsfaktor for alle på senteret, er vi avhengig av at alle våre medlemmer rydder på plass vekter og utstyr som de har tatt i bruk, samt tar vekter av stengene og henger dem opp fra gulv. Forlater du senteret med betydelig mangel på opprydding etter deg, godtar du at Feel24 fakturer deg 400,- i ryddegebyr.
 6. Du som medlem kan bli stilt ansvarlig for skader du påfører utstyr, inventar og fasiliteter. Det vil i tilfeller med ødeleggelser vurderes om dette var forårsaket av uforsiktig bruk. I så tilfelle vil Feel24 kunne fakturere medlemmet for delvis/fullstendige kostnader for reparasjon og/eller nytt inventar/utstyr. Dette kan eksempelvis gjelde knusing av speil.
 7. Bruk av kalk på våre sentre er ikke tillatt i verken fast eller flytende form, men du kan medbringe egne løftestropper.
 8. I henhold til hygiene for alle på senteret, samt Feel24’s profil, skal alle våre medlemmer kle seg anstendig ved opphold på våre sentre. Følg vår kleskode informert om på sentrene.
 9. Feel24 kan uten forvarsel si opp medlemsavtalen, ved eksempelvis brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, uønsket adferd og oppførsel og/eller alvorlige overtredelser. Innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

Antidoping

 1. Som medlem hos Feel24 bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning, og saken politianmeldes videre.
 2. Feel24 ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer på Feel24 må ta avstand fra bruk av dopingmidler og andre rusmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Feel24 rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Listen finnes til enhver tid på www.rentsenter.no. Om Feel24 registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Kunder kan bli utestengt ved sterk mistanke om doping. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir Feel24 rett til å heve medlemsavtalen.
 3. Alkohol og eller annen form for rusmidler er strengt forbudt inne på senteret. Blir du tatt for å oppholde deg på senteret i påvirket tilstand, blir du umiddelbart utestengt, og politianmeldt.

Personvern

 1. Som medlem hos Feel24 samtykker du til at Feel24 innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunkt for når du registrerer adgang med app, eller ditt personlige adgangskort, på våre treningssentre.
 2. Som medlem samtykker du til at Feel24 kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler, eksempelvis E-post, telefon og SMS, for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 3. Feel24 oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når medlemskapet avsluttes eller en avtale sies opp. Se vår personvernerklæring på «min side» for ytterligere informasjon.
 4. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet).
 5. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

Feel24's rettigheter

 1. Feel24 kan indeksregulere treningsavgift tilsvarende økningen i konsumprisindeksen uten skriftlig varsling. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post.
 2. Feel24 senterne skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Feel24 seg retten til å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår. Vi tar samtidig vare på din oppgitte mailadresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg med tilbud etter endt medlemsperiode. Du kan når som helst velge å stoppe denne kommunikasjonen.
 3. Feel24 har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Feel24 varsle medlemmene før endringene trer i kraft.