Personvern

Feel24 AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: https://feel24.no

På denne siden

  1. 1. Vårt ansvar
  2. 2. Behandling av personopplysninger
  3. 3. Hvordan vi deler dine opplysninger
  4. 4. Oppbevaring av personopplysninger
  5. 5. Spesifikt om videoovervåkning og adgangskontroll
  6. 6. Dine rettigheter

Personvernerklæringen beskriver behandling, herunder; innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Med personopplysninger mener vi opplysninger som kan knyttes til deg som privatkunde hos Feel24.

1. Vårt ansvar

2. Behandling av personopplysninger

3. Hvordan vi deler dine opplysninger

4. Oppbevaring av personopplysninger

5. Spesifikt om videoovervåkning

6. Dine rettigheter

Feel24 samler inn opplysninger som gjelder personalia, slik som navn, fødselsdato, alder; kontaktinformasjon slik som bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse; Betalingsinformasjon: avsender, mottaker, beløp og annen transaksjonsdata.

I tillegg lagrer vi kundekommunikasjon via sms-logg i vårt medlemssystem, og eventuell korrespondanse via epost, samt aktivitetslogg som består i besøkslogg og deltakelse på gruppetimer.

1. Vårt ansvar

Når du inngår medlemskap hos Feel24, besøker våre nettsider, kontakter oss på e-post, logger på «Min side», eller mottar tilbud/markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven. Videre finner du informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

Behandlingansvarlig av personopplysninger i Feel24

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Feel24 AS, org.nr. 918 478 361. Kontaktinformasjonen til Feel24 AS er: Postadresse: c/o BDO AS, postboks 77, 8001 Bodø

E-post: kundeservice@feel24.no

2. Behandling av personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

For at Feel24 skal kunne innhente og behandle personopplysninger, må det foreligge et behandlingsgrunnlag. De ulike behandlingsgrunnlagene følger av GDPR artikkel 6.

I Feel24 sitt tilfelle behandles personopplysninger etter GDPR artikkel 6 bokstav a, b, c og f.

Hvor stammer dine personopplysninger fra?

Når du inngår avtale om medlemskap på Feel24 via www.feel24.no trenger vi personopplysninger om deg for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten til ditt kundeforhold, og for at vi skal kunne tilby deg forventet kundeservice. Mens du er medlem hos oss og bruker våre tjenester, samler vi inn og oppbevarer opplysninger om dine aktiviteter.

Når du bruker vår hjemmeside www.feel24.no samler vi inn data om din aktivitet ved hjelp avinformasjonskapsler (cookies) for å optimalisere brukeropplevelsen.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål:

Levere tjenester

Vi behandler personopplysninger for å levere tjenester til deg knyttet opp mot ditt medlemskap. Dette inkluderer blant annet å behandle personopplysninger for å utføre oppgaver som for eksempel kundeetablering, avtalegiro, fakturering, innfordringer, utsending av informasjon, kundeservice, rapportering og regnskap.

Markedsføring

Vi ønsker å kunne gi deg informasjon om tilbud, arrangement og interessante nyheter som angår/påvirker ditt medlemsforhold hos oss, og vi ønsker at den informasjon som blir sendt til deg er relevant.

Ved å krysse av for å ha lest, forstått og godkjent personvernvilkårene så samtykker du til at Feel24 kan kontakte deg per e-post, telefon eller SMS i forbindelse med markedsføring og

nyttig informasjon. Samtykket kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler («cookies») er små tekstfiler som lagrer opplysninger på din datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet når du åpner en nettside. Dette gjør det mulig for oss å gjenkjenne deg på hjemmesiden vår. Cookies benyttes blant annet til:

• Å huske påloggingsinformasjon, slik at dette er automatisert hver gang du skal logge på eksempel «min side» eller i vår Feel24-app.

• Hjelper oss å forstå hvilke deler av våre sider/tjenester som er mest relevant for deg. Ved å følge din aktivitet kan vi tilrettelegge tjenestene våre og tilby deg bedre brukeropplevelse

• Gjør det mulig for oss å levere relevant innhold og/eller annonser til deg gjennom målrettet reklame og tilbud.

3. Hvordan vi deler dine opplysninger

Bruk av eksterne databehandlere

For å gjennomføre ulike prosesser benytter vi eksterne databehandlere som behandler dine personopplysninger på våre vegne, i slike tilfeller har vi inngått avtaler for å blant annet ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen. For de ulikebehandlingsformålene, bruker vi databehandlere som tredjeparter innenfor betalingstransaksjoner (herunder også inkassoselskap), medlemsdatabase, treningsapp, IT og markedsføring.

Utlevering av personopplysninger til eksterne databehandlere krever at Feel24 har et tilstrekkelig behandlingsgrunnlag, som i dette tilfellet er GDPR artikkel 6 bokstav b.

Informasjon vi mottar fra andre

Vi mottar informasjon fra tredjeparter som hjelper oss å analysere bruken av Feel24 sine digitale arenaer. Vi kan også hente ut nødvendig informasjon fra aktivitetsmønstre på sosiale medier.

Informasjon vi utleverer til andre

Dersom personer som er under etterforskning for straffbare handlinger har kontaktopplysninger hos oss, er vi gjennom lov pålagt å utlevere disse personopplysninger til myndighetene på forespørsel, for eksempel til politiet, Nav eller skatteetaten.

4. Oppbevaring av personopplysninger

Feel24 oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når medlemskapet avsluttes eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler, rettslige forpliktelser eller Feel24´s berettigede interesser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid, eksempelvis for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. I henhold til Bokføringsloven er vi pliktig til å oppbevare din betalingshistorikk i 5 år. Vi tar samtidig vare på din oppgitte mailadresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg med tilbud etter endt medlemsperiode. Du kan når som helst velge å stoppe denne kommunikasjonen.

5. Spesifikt om videoovervåkning og adgangskontroll

Kameraovervåking

Feel24 benytter videoovervåking for å beskytte treningslokalene mot hærverk, tyveri og andre ulovlige aktiviteter, samt beskytte medlemmenes liv og helse. Feel24 AS benytter videoovervåking med opptak til «svart boks», uten mulighet til å se bildene direkte på monitor/skjerm.

Ved hendelser som har direkte sammenheng med formålene bak videoovervåkingen, kan Feel24 gjennomgå opptakene og om nødvendig sammenligne opptakene med besøksloggen. Kameraene er plassert i fellesområder og gir kun oversiktsbilder av treningslokalene.

Feel24 har også alarmknapp, hvor om den benyttes blir et eget kamera aktivert hos Tryggvakt’s alarmsentral. Bilder lagres på egen server hos Tryggvakt, og det er kun ved helt spesielle tilfeller filmene blir benyttet.

Det rettslige grunnlaget for videoovervåkingen er GDPR artikkel 6 bokstav f.

Det er kun dedikerte ansatte hos Feel24 som har tilgang til overvåkningen, og kun myndigheter som eks. politiet som kan kreve utlevering av videomateriell. All videoovervåkning slettes automatisk etter 7 dager.

Adgangskontroll

Feel24 registrerer inn-/utpasseringer på treningssentrene via app eller personlig adgangskort. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f.

Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å sikre bygningen, samt ivareta sikkerhet ved en eventuell ulykke/krise. Her må vi vite hvem som er i bygget til enhver tid. Dette sett i sammenheng med tidligere hendelser på treningssentrene.

Feel24 sine treningssentre er i stor grad ubemannende, noe som gjør en tidsbegrenset adgangskontroll vanskelig å gjennomføre. Adgangskontrollen er derfor aktivert til enhver tid.

For å hindre at uvedkommende får tilgang til loggen over inn- og utpasseringer, er det kun dedikerte ansatte som har tilgang til denne.

Feel24 kan kun hente ut informasjon fra adgangsloggen som har direkte sammenheng med formålene nevnt ovenfor, f.eks. ved ulykker/krise.

6. Dine rettigheter

Av Personopplysningsloven har du en rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte vår medlemssupport. Vi gjennomfører din forespørsel så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For innsyn i dine personopplysninger må du kunne bekrefte identiteten din før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du har rett til innsyn, korrigering av uriktige opplysninger eller i særlige tilfeller sletting av personopplysninger om deg før tidspunkt for generell sletting inntreffer. Du har i noen tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets

nettside: www.datatilsynet.no.

Klage

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no.

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til Feel24, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vår medlemsservice.

Endringer

Skulle det oppstå endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen du finner her. Hvis det har betydning for dine kontaktopplysninger vil vi ved større endringer i personvernerklæringen gjøre deg oppmerksom på disse. Utover dette vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på «min side» på vår hjemmeside.

Noe du lurer på?

Kontakt oss for mer informasjon.