Ståle Næss Risto

Ståle Næss Risto

Jeg tok utdanning som fysioterapeut i Tromsø 1999-2002, og har siden jobbet både med rehabilitering, i kommunehelsetjenesten og hatt egen klinikk siden 2014.

Som fysioterapeut jobber jeg med å forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet, opptrening etter skader eller operasjoner mm for alle aldersgrupper. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av ditt problem og hva du selv ønsker hjelp til. Det er viktig for meg at du føler seg trygge og ivaretatt, og at behandling tar utgangspunkt i god kunnskap basert på både forskning og erfaring.

Jeg har driftsavtale med Helfo slik at det bare betales egenandel, samt at det kommer under frikortordningen.

Kontakt meg pr tlf eller sms

Her finner du Ståle