Daniel Engen

Daniel Engen

Som fysioterapeut jobber jeg med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Jeg hjelper deg å forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av ditt problem og hva du selv ønsker hjelp til. Målet er at du kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevne, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i en bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at du og jeg som fysioterapeut utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Jeg behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebygge mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Som fysioterapeut samarbeider jeg ofte med annet helsepersonell.

Jeg jobber også med rehabilitering etter skader og operasjoner i alle aldersgrupper.

Jeg har kontor ved Feel24 Bardufoss
Nerveien 23, 9325 Bardufoss

Kontakt meg pr tlf eller sms.

Her finner du Daniel