Åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er at selskaper skal jobbe for bedre arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder, inkludert egne ansatte. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Feel24 AS omfattes av åpenhetsloven og har utført aktsomhetsvurderinger av våre leverandører, vurdert faktiske og potensielle negative konsekvenser, samt iverksatt tiltak og vil følge opp resultatene av disse. Vi har også sett på vår egen drift og hvordan vi kan forbedre oss som arbeidsgiver. Arbeidet med åpenhetsloven er svært viktig for oss, og du kan lese den fullstendige rapporten fra vårt arbeid under.

Årlig redegjørelse

Last ned vår årlige redegjørelse for aktsomhetsvurderingene vi har gjennomført

Bærekraftsarbeid i Feel24

Vi erkjenner viktigheten av alle de 17 bærekraftsmålene satt av FN for en bedre fremtid. Alle målene henger på sett og vis sammen, og skal vi lykkes må vi se på dem som en helhet, samtidig som man legger hovedvekt på de målene man kan påvirke direkte. Som en dedikert ambassadør for fysisk aktivitet, retter vi vår innsats mot flere av disse målene, spesielt de som har direkte relevans for vår bransje og samfunnsansvar. Vi har valgt oss ut 6 bærekraftsmål som vi ønsker å fokusere på i kjeden for å redusere direkte negative fotavttrykk. Vi har også våre hjertesaker som vi skal jobbe mot å forsterke.

God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet

Vi jobber for å fremme fysisk aktivitet for å forbedre befolkningens helse og trivsel. Fysisk aktivitet har en stor effekt på både vår mentale og fysiske helse. Vi ser på det som vårt ansvar og et stort samfunnsansvar, å sørge for at vi holder oss friske og at vi ikke faller fra arbeidslivet og samfunnet. Behandling av syke mennesker har en enorm kostnad for samfunnet, men desto større negative konsekvenser for de som blir syke, og menneskene rundt dem. Her har vi ikke råd til å være reaktive, vi må være proaktive og forebygge at vi blir syke med det første. Vi forplikter oss til å fremme helse og velvære gjennom vårt treningstilbud og våre treningsprogrammer. Ved å tilby effektive og tilpassede økter, bidrar vi til å styrke fysisk og mentalt velvære. God folkehelse, tilgjengelighet og “trening på dine vilkår” er viktige verdier og grunnstener for at vi skal lykkes med nettopp bærekraftsmål nr 3.

God utdanning

God utdanning

Vi tror på kraften til læring gjennom fysisk aktivitet. Våre treningsprogrammer integrerer utdanning om ernæring, kroppsbevegelse og velvære, og støtter dermed målet om kvalitetsutdanning.

Mindre ulikhet

Mindre ulikhet

Fysisk aktivitet skal være for alle, og muligheten til å kunne ha god fysisk og mental helse skal ikke differensieres på ulikheter i samfunnet. Vi jobber for et inkluderende treningsmiljø tilpasset menneskers ulike forutsetninger, hverdager, ressurser, bakgrunner, behov og livsstil.

Bærekraftige byer og samfunn

Bærekraftige byer og samfunn

Vi bidrar til utvikling av sunne og bærekraftige lokalsamfunn ved å tilby tilgjengelige treningsmuligheter. Våre treningssentre vil fungere som fellesområder for lokalsamfunnet, der folk kan samles, trene og dele positive opplevelser. Dette skaper en følelse av tilhørighet, mestring og styrker båndene i og mellom mennesker.

Redusere forbruk og produksjon

Redusere forbruk og produksjon

Vi bidrar til utvikling av sunne og bærekraftige lokalsamfunn ved å tilby tilgjengelige treningsmuligheter. Våre treningssentre vil fungere som fellesområder for lokalsamfunnet, der folk kan samles, trene og dele positive opplevelser. Dette skaper en følelse av tilhørighet, mestring og styrker båndene i og mellom mennesker.

Samarbeid mot å nå målene

Samarbeid mot å nå målene

Mål nr 17 om samarbeid er nok det viktigste målet som knytter alle de andre målene sammen, men det kan også knytte oss mer sammen. Forbrukere, ansatte, bedrifter, leverandører - mennesker. Vi ønsker å fremheve og takke våre medlemmer, våre ansatte, våre samarbeidspartnere, og forretningsforbindelser.

Har du spørsmål? Send oss en e-post til apenhetsloven@feel24.no.